Ostrów Wielkopolski

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (UM)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • al. Powstańców Wielkopolskich 18
  • Tel.: +48 62 582-24-00
  • www.ostrow-wielkopolski.eu
  • E-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
 • Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim (MZK)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Lotnicza 30
  • Tel.: +48 62 737-61-10
  • www.mzk-ostrow.com.pl
  • E-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
  • NIP: 622-10-11-703
  • REGON: 250560076
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim (PUP)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • al. Powstańców Wielkopolskich 14
  • Tel.: +48 62 735-43-11
  • www.pup.ostrowwlkp.pl
  • E-mail: poow@praca.gov.pl
 • Klub Motorowy Ostrów Wielkopolski (KM) (sponsorzy: Intar, Lazur, Dartom, Warka)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Paderewskiego 2-6
  • Tel.: +48 62 738-70-98
  • www.km.osw.pl
  • E-mail: km-intar@promax.media.pl
 • Hotel Komeda
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Ks. Kompałły 9
  • Tel.: +48 62 591-78-78
  • www.hotel-komeda.com.pl
  • E-mail: info@hotel-komeda.com.pl
 • Klub Muzyczny "Protector"
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Staroprzygodzka 132
  • Tel.: +48 665 062-700
  • www.klubprotector.pl
  • E-mail: ostrow@klubprotector.pl
 • "Heaven" Club
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Wrocławska (wejście od ulicy Staszica)
  • www.heavenclub.pl
 • Dworzec Polskich Kolei Państwowych (PKP)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Dworcowa 1
  • Tel.: +48 62 736-33-10
  • www.pkp.pl
 • SSA "Stal" Ostrów Wielkopolski (klub koszykarski)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Kusocińskiego 1
  • Tel.: +48 62 592-17-17
  • www.stal.osw.pl
 • Intar (materiały do produkcji mebli i materiałów budowlanych)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Odolanowska 60
  • Tel.: +48 62 737-51-31
  • www.intar.pl
 • Towarzystwo Sportowe "Ostrovia" Ostrów Wielkopolski
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Paderewskiego 2-6
  • Tel.: +48 62 735-65-54
  • www.ostrovia.pl
  • E-mail: zizu@ostrovia.pl
 • Radio Eska Ostrów Kalisz
  • Częstotliwość w Ostrowie: 101,1 i 89,3 FM
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Krotoszyńska 35
  • Tel.: +48 62 735-65-11
  • www.kaliszostrow.eska.pl
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • ul. Wysocka 1b
  • Tel.: +48 62 735-71-00
  • www.zus.pl

O Ostrowie Wielkopolskim

Miasto powiatowe w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem. 74 tysiące mieszkańców (2002).

Duży ośrodek przemysłowo-usługowy i węzeł komunikacyjny Wielkopolski. Rozwinięty przemysł: środków transportu (specjalne wagony towarowe i części zamienne, zakłady naprawcze taboru kolejowego), precyzyjny (elektryczne i hydrauliczne urządzenia automatyki przemysłowej, montaż robotów przemysłowych), maszynowy (chłodnice i klimatyzatory, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego oraz ochrony środowiska), spożywczy (wytwórnia win i octu oraz przetwórstwo drobiu, mleka, zboża); ponadto zakłady przemysłu: materiałów budowlanych (cegły, prefabrykaty betonowe i żelbetowe, ceramika budowlana), drzewnego (sklejki), chemicznego (farby i lakiery), odzieżowego. Siedziby: Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, licznych przedsiębiorstw budowlano-montażowych i transportowych, oddziałów banków i firm ubezpieczeniowych; od 1996 działa pierwsza w kraju gminna grupa kapitałowa - holding komunalny Holdikom; od I 2000 Ostrów Wielkopolski uczestniczy w programie sieci 10 miast z Europy Środkowej i Wschodniej - Miasta Przemian, zainicjowanej przez Bank Światowy i Fundację Bertelsmanna oraz w programie UE "PLUS"; rozwija się współpraca partnerska z niemieckimi miastami Nordhausen i Delitzsch oraz kontakty z miastami i przedsiębiorcami z Kanady, Grecji, Francji i USA.

Duży węzeł kolejowy (linie do Jarocina, Zduńskiej Woli, Kępna, Oleśnicy, Krotoszyna) i drogowy (Poznań-Katowice, Rawicz-Kalisz; w Michałkowie lotnisko sportowe. Ważny regionalny ośrodek oświatowy (liczne ponadpodstawowe szkoły zawodowe i artystyczne) z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (filia UAM), Wydziałem Zamiejscowym łódzkiej Sportowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Oddziałem Zamiejscowym Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej; wojskowy III Ośrodek Szkolenia Kierowców. Organizatorami życia kulturalnego są m.in.: Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych "Centrum Ostrów", Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Ostrów Wielkoposki, Młodzieżowy Dom Kultury, działają liczne stowarzyszenia (Ostrowskie Stowarzyszenie Kulturalne, oddział Towarzystwa im. Fryderyka Szopena, Polski Związek Chórów i Orkiestr) oraz chóry i orkiestra dęta; odbywa się wiele imprez kulturalnych, zwłaszcza muzycznych, m.in.: Festiwal "Chopin w barwach jesieni", Spotkanie z Muzyką Dawną "Chantarelle Festiwal", Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich, Międzynarodowe Spotkania Chóralne Przyjaźni ("wędrujący" festiwal miast partnerskich). Wiele klubów i obiektów sportowych; trasy piesze i rowerowe, turystyczna baza noclegowa.

W śródmieściu dominuje kilkukondygnacyjna, zwarta zabudowa, na przedmieściach - osiedla domów jednorodzinnych w otoczeniu ogrodów (na zachód, północ i wschód od centrum) oraz bloków mieszkalnych (na Majdanie, w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Manifestu Lipcowego), we wschodniej części miasta - tereny kolejowe, w dzielnicy Piaski - zalew (32 ha) z kąpieliskiem na rzece Ołobok.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Wieś wzmiankowana w końcu XIII w.; miasto lokowane przed 1404, nie rozwijało się; od XVII w. zamieszkiwali tu prawdopodobnie Żydzi; od połowy XVIII w. rozwój sukiennictwa związany z przybyciem do Ostrowa około 100 sukienników ze Śląska; od 1793 w zaborze pruskim (1807-15 w Księstwie Warszawskim); w 2. połowie XIX w. rozwój przemysłu włókienniczego związany z uruchomieniem 1875 linii kolejowych; 1874-76 miejsce uwięzienia arcybiskupa M. Ledóchowskiego; 31 XII 1918, podczas powstania wielkopolskiego 1918-19, miasto wyzwolone przez powstańców z Ostrowa; w okresie międzywojennym ośrodek przemysłowo-handlowy. W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy, większość Żydów wysiedlona do gett w GG; 1942-44 obóz pracy wychowawczej dla Polaków i Żydów; ośrodek konspiracji AK (m.in. wysadzenie budynku Arbeitsamtu, likwidacja starosty R. Ecketa) i NOW-NSZ; 1945-46 deportacje ludności cywilnej i członków polskich organizacji niepodległościowych przez NKWD w głąb ZSRR. W 1856-1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Zespół architektoniczny Starego Ostrowa ma wyjątkowo ciekawy układ. Pochodzi on z początku XVIII w., gdy Ostrów powtórnie uzyskał prawa miejskie. Obejmuje kwadratowy rynek z ratuszem, ulice zatylne z charakterystyczną zabudową (oficyny, spichlerze) i tzw. ścionki (sionki), czyli wąskie przejścia między kamienicami, łączące place i ulice, wyjątkowym zabytkiem miasta jest synagoga w stylu mauretańskim, jedna z dwóch takich zachowanych w Europie. Islamskie naleciałości w jej architekturze miały podkreślać orientalne korzenie przybyłych tu Żydów. Bożnica powstała w latach 1857-60, w czasie II wojny Niemcy zamienili ją na magazyn, po wojnie nowe władze pozbyły się jej wyposażenia. Po remoncie synagoga ma mieścić Centrum Trzech Kultur (polskiej, żydowskiej i niemieckiej). Jeszcze starszą, ale zachowaną w dobrym stanie budowlą jest poewangelicki kościół p.w. NMP z 1788, o konstrukcji szachulcowej, z murowaną wieżą. Większy kościół to konkatedra p.w. Św. Stanisława Biskupa, wybudowana w stylu neoromańskim na początku XX w. W ratuszu mieści się Muzeum Miasta, słynące z koncertów jazzowych pod szykiem "Jazz w Muzeum", z odbywającym się w kwietniu "Muzeum Jazz Festiwal" na czele. W rekreacyjnej, położonej nad sztucznym jeziorem dzielnicy Piaski-Szczygliczka warto wstąpić do Muzeum Pszczelarstwa. Wśród stu uli są m.in. stylizowane na ratusze ostrowski i sulmierzycki.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Ostrów Wielkopolski w liczbach

Powierzchnia miasta 41,9 km2 (4 190 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 72 577
Liczba urodzeń w 2006 roku 659
Liczba zgonów w 2006 roku 653
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 669
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 798
Ilość osób, które pracują 19 989
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 894
Ilość książek w miejskich bibliotekach 141 484 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 202 (o średniej powierzchni 106,0 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 171
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 8 803
Dochody miasta (gminy) 124 958 028,94 zł
Wydatki miasta (gminy) 132 345 455,67 zł
Średnia pensja w powiecie ostrowski 2 086,69 zł (co stanowi 79,1% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie ostrowskim 51 657
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 15,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl